Category Archives: เครื่องมือรูปภาพ

แปลงระบบสีจาก RGB เป็น DMC

RGB คือระบบสีสำหรับแสดงผลในคอมพิวเตอร์ ส่วน DMC คือระบบสีระบบหนึ่งของไหมปักครอสติตช์ กรุณาป้อนค่าสีระบบ RGB เป็นเลขฐานสิบหกในรูปแบบ #rrggbb

หมายเหตุ: ตัวแปลงนี้ไม่พิจารณาสีไหมชนิดเงา เนื่องจากมันเปลี่ยนแปรไปได้หลายสี

 
 
ค่าสี RGB
เรียงลำดับ dRGB dHSV

 

1 Comment

Filed under เครื่องมือรูปภาพ